Vodovod

Vodojem

Ceny pitné vody pro rok 2021 – Lukavec

 

SLOŽKACENA / POPLATEK
Poplatek za přípojku        400,-Kč / rok
         Cena vody           35,-Kč / m3

 

Ceny pitné vody pro rok 2022 – Lukavec

 

SLOŽKACENA / POPLATEK
Poplatek za přípojku        400,-Kč / rok
         Cena vody           40,-Kč / m3

 

Ceny pitné vody pro rok 2021 – Dobeš

 

SLOŽKACENA / POPLATEK
Poplatek za přípojku              0,- Kč
         Cena vody           30,-Kč / m3

 

Ceny pitné vody pro rok 2022 – Dobeš

 

SLOŽKACENA / POPLATEK
Poplatek za přípojku              0,- Kč
         Cena vody           35,-Kč / m3

 

Rozbory vody

Rozbor vody z 15.12.2020
Rozbor vody z 20.4.2021
Rozbor vody z 26.7.2021 Lukavec č.p. 91
Rozbor vody z 26.7.2021 – Dobeš
Rozbor vody z 26.7.2021 – Lukavec vodojem surová voda
Rozbor vody z 26.7.2021 – Dobeš surová voda
Rozbor vody z 26.7.2021 – Dobeš úpravna umyvadlo
Rozbor vody z 30.9.2021 – Lukavec č.p. 120

Porovnání  všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

Položky pro výpočet cen vodného a stočného