Vodovod

Vodojem

Ceny pitné vody pro rok 2020 – Lukavec

 

SLOŽKACENA / POPLATEK
Poplatek za přípojku        300,-Kč / rok
         Cena vody           33,-Kč / m3

 

Ceny pitné vody pro rok 2021 – Lukavec

 

SLOŽKACENA / POPLATEK
Poplatek za přípojku        400,-Kč / rok
         Cena vody           35,-Kč / m3

 

Ceny pitné vody pro rok 2021 – Dobeš

 

SLOŽKACENA / POPLATEK
Poplatek za přípojku              0,- Kč
         Cena vody           30,-Kč / m3

 

Rozbory vody

Rozbor vody z 15.12.2020
Rozbor vody z 20.4.2021

Porovnání  všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

Položky pro výpočet cen vodného a stočného