SDH Lukavec

SDH

Velký úspěch SDH Lukavec v roce 2015: ženy 1.místo , muži 1.místo
9. 05. 2015SDH Lukavec na okrskové soutěži v Červené Třemešné – další fotky


SDH

SDH

SDH

SDH

Naše technika


Avia

Mašina


Něco o historii

Zřízení hasičského sboru
Dne 6. dubna 1906 svolána byla do hostince p.Josefa Hátle valná hromada za účelem zřízení hasičského sboru v Lukavci u Hořic. Valnou hromadu zahájil za přítomnosti 25 členů starosta obce p. Augustin Beneš vřelým proslovením. Pak vykonány volby funkcionářů pro zřízení Sboru dobrovolných hasičů. Stanovy byly schváleny místodržitelstvím pro Království české v Praze dne 15. 2.1906 a obecním zastupitelstvem dne 30.12.1906. V témž roce byla postavena zděná kolna pro stříkačku a hasičské nářadí. Prvním starostou sboru byl zvolen pan Jan Vais. Z kroniky vybrala J. Kazdová.

Informace o činnosti SDH Lukavec do roku 2004 jsou na straně 11-12 v Almanachu „4. sjezd rodáků obcí Lukavec, Černín a Dobeš 3.7.2004

Další článek „Hasiči v průběhu 100 let “ je v Almanachu „IV. setkání čtyř Lukavců v Lukavci u Hořic 1.6.2006 “ na stanách 16 až 20.

V almanachu „5. sjezd rodáků obcí Lukavec, Černín a Dobeš 4.9.2010“ jsou na stanách 4 a 5 informace o činnosti SDH Lukvec v letech 2008 až 2010.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.