Sport a kultura

Sportovní a kulturní vyžití v Lukavci


Koupaliště (požární nádrž)


Vstup a koupání na vlastní nebezpečí !
U nádrže je pro malé děti k dispozici kolotoč a houpačka.

autor foto: Zuzana Bednářová

Hřiště na malou kopanou

Webové stránky Klubu malé kopané Lukavec: www.lukaveckopana.cz
Starší ročníky turnajů v malé kopané: zde


Hřiště na nohejbal, volejbal


Stolní tenis – v sále hostince  Lucerna


V provozní hodinách, pokud se v sále nekoná jiná akce.
Možno i mimo provozní hodiny po domluvě.