Úřední deska

2024

Kategorie
Rok
VyvěšenoSejmutoNázevSoubor
06.06.2024 17.06.2024 Lázeňský Mikroregion Návrh Závěrečného účtu.PDF (276.01 KB)
Přílohy.PDF (673.6 KB)
Inventarizační zpráva za rok 2023.PDF (164.58 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023.PDF (490.9 KB)
22.05.2024 22.06.2024 Přehled hospodaření obce Lukavec v roce 2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lukavec u Hořic , 00271781 za rok 2023 .PDF (484.27 KB)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU.PDF (146.25 KB)
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023.PDF (118.35 KB)
PŘÍLOHA.PDF (119.14 KB)
ROZVAHA.PDF (108.59 KB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT.PDF (104.33 KB)
25.04.2024 08.06.2024 Informace pro voliče , kteří změnili trvalý pobyt v době od 29.4. 2024 do 7.6. 2024 - Volby do Evropského parlamentu 7. a 8 . června 2024 Informace pro voliče.PDF (85.62 KB)
24.04.2024 30.05.2024 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné.PDF (2.23 MB)
15.04.2024 15.05.2024 Veřejná vyhláška v níž Finanční úřad informuje že ve dnech 15.4. až 15.5. 2024 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí na rok 2024 veřejná vyhláška.PDF (50.43 KB)
10.04.2024 25.04.2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise -Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024.
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.PDF (282.16 KB)
29.03.2024 05.04.2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 19.00 hodin v budově OÚ
Pozvánka na zastupitelstvo obce Lukavec dne 4.4. 2024.DOC (33.5 KB)
23.03.2024 07.04.2024 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 13.3.2024, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 13.3.202.PDF (75.74 KB)
14.03.2024 Výběrové řízení na pronájem obecní restaurace Lucerna Výběrové řízení na pronájem obecní restaurace Lucerna.DOCX (49.55 KB)
13.03.2024 28.03.2024 povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku a mimo území národních
přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem.
Opatření veřejné povahy veřejná vyhláška.PDF (831.04 KB)
Veřejná vyhláška.PDF (133.49 KB)
04.03.2024 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic ve středu 13. března 2024 od 19.00 hodin v budově OÚ
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Lukavec.DOC (34 KB)
28.02.2024 Výroční zpráva obce Lukavec za rok 2023 Výroční zpráva 2023.PDF (371.03 KB)
23.01.2024 07.02.2024 Rozpočet na rok 2024 a výhled na další roky Lázeňský mikroregion Rozpočet na rok 2024 .PDF (72.48 KB)
Výhled na rok 2025 - 2029.PDF (107.28 KB)
03.01.2024 19.01.2024 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.12.2023, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.12.2023, od 18:00 hodin.PDF (109.38 KB)
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.