Ochrana osobních údajů

GDPR

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy ze akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce  OÚ : Lukavec u Hořic

sídlo: Lukavec u Hořic 120, IČ: 00271781, DS: gj9a9de , telefon: +420 603 840 927, e-mail: starosta@lukavec.eu

Pověřenec pro OÚ: ,

Filip Šikola, e-mail: filip.sikola@innone.cz, tel.+420 775 992 451