Autor fotografie
Ladislav Válek

Úřední deska

VyvěšenoSejmutoNázevSoubor
08.01.2023 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 29.12.2022, od 18:00 hodin
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 29.12.2022.DOC (86 KB)
04.01.2023 Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky Telefonní číslo pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.PDF (92.05 KB)
01.01.2023 Rozpočet obce na rok 2023 Rozpočet obce na rok 2023.DOC (115 KB)
30.12.2022 Obecně závazná vyhláška obce Lukavec u Hořic č. 1/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
Obecně závazná vyhláška obce Lukavec u Hořic č. 1/2022.DOC (71 KB)
20.12.2022 Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic ve čtvrtek 29. prosince 2022 od 18.00 hodin v budově OÚ
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic ve čtvrtek 29. prosince 2022 od 18.00.DOC (30 KB)
18.12.2022 Oznámení o době a místě konání voleb v obci PRO VOLBY PREZIDENTA ČR Oznámení o době a místě konání voleb v obci PRO VOLBY PREZIDENTA ČR.PDF (659.54 KB)
17.12.2022 Návrh rozpočtu na rok 2023 Návrh rozpočtu na rok 2023.DOC (114.5 KB)
13.12.2022 Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby..DOCX (31.97 KB)
09.12.2022 Veřejné projednání návrhu ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC Veřejné projednání návrhu ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC.PDF (488.13 KB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Veřejné projednání návrhu ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUKAVEC U HOŘIC.PDF (490.57 KB)
Rozdělovník.PDF (209.97 KB)
06.12.2022 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 29.11.2022 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 29.11.2022.DOC (120 KB)
03.12.2022 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise PRO VOLBY PREZIDENTA ČR Jmenování zapisovatele okrskové volební komise PRO VOLBY PREZIDENTA ČR.PDF (642.21 KB)
01.12.2022 Výběrové řízení na pronájem obecní restaurace Lucerna - prodloužení Výběrové řízení na pronájem obecní restaurace Lucerna - prodloužení.DOCX (49.97 KB)
30.11.2022 Rozpočtové opatření 2022 V. Rozpočtové opatření 2022 V.. ( B)
30.11.2022 Zasedání Valné hromady Lázeňského mikroregionu pozvánka na VH.DOCX (63.5 KB)
Počet obyvatel v obcích.PDF (262.96 KB)
Návrh střednědobého výhledu.PDF (270.68 KB)
Návrh rozpočtu na rok 2023.PDF (226.04 KB)
29.11.2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků PRO VOLBY PREZIDENTA ČR Informace o počtu a sídlech volebních okrsků PRO VOLBY PREZIDENTA ČR.PDF (646.38 KB)
20.11.2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic v úterý 29. listopadu 2022 od 18.00 hodin v budově OÚ Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic.DOC (33 KB)
14.11.2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise PRO VOLBY PREZIDENTA ČR Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise PRO VOLBY PREZIDENTA ČR.PDF (638.94 KB)
13.11.2022 Záměr pronájmu obecního bytu nad restaurací Lucerna Záměr pronájmu obecního bytu nad restaurací Lucerna.DOCX (47.55 KB)
13.11.2022 Výběrové řízení na pronájem obecní restaurace Lucerna Výběrové řízení na pronájem obecní restaurace Lucerna.DOCX (49.94 KB)
31.10.2022 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 24.10.2022, od 18:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 24.10.2022, od 18:00 hodin.DOC (84 KB)
14.10.2022 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic dne 24.10. 2022 od 18 hodin Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic .DOC (69.5 KB)
20.09.2022 Seznam nemovitostí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových seznam nemovitosti.XLSX (2.66 MB)
14.09.2022 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2022 IV.
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2022 IV..DOC (79.5 KB)
06.09.2022 Oznámení o době a místě konání voleb v obci PRO VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 23 . a 24 září 20 22 (I. kolo; případné II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022) Oznámení o době a místě konání voleb v obci PRO VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.PDF (660.03 KB)
06.09.2022 Oznámení o době a místě konání voleb v obci PRO VOLBY DO ZAST UPITELSTVA konané ve dnech 23 a 24. září 2022 Oznámení o době a místě konání voleb v obci.PDF (654.06 KB)
06.09.2022 Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic v pondělí 12. září 2022 od 18.00 hodin v budově OÚ
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic v pondělí 12. září 2022 od 18.00 hodin.PDF (23.81 KB)
10.08.2022 JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE LUKAVEC U HOŘIC konané ve dnech 23. a 24 . září 2022
Jmenování zapisovatele.PDF (645.89 KB)
09.08.2022 Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE LUKAVEC U HOŘIC Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků.PDF (659.66 KB)
09.08.2022 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků PRO VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Informace o počtu a sídlech volebních okrsků PRO VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY.PDF (654.53 KB)
25.07.2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE konané ve dnech 23. a 24. září 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise .PDF (646.3 KB)
10.07.2022 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.06.2022, od 19:00 hodin
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.06.2022, od 19:00 hodin.DOC (91 KB)
02.07.2022 Zveřejnění počtu volených členů zastupitelstva obce a potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu Zveřejnění počtu volených členů zastupitelstva obce a potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu.PDF (733.91 KB)
20.06.2022 Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic
ve čtvrtek 30. června 2022 od 19.00 hodin
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic.DOC (32 KB)
09.06.2022 Závěrečný účet 2021 Lázeňský Mikroregion a oznámení o zveřejnění Závěrečný účet 2021 Lázeňský Mikroregion.PDF (1.4 MB)
Oznámení o zveřejnění.PDF (174.82 KB)
31.05.2022 Rozpočtové opatření 2022 III. Rozpočtové opatření 2022 III. .DOC (49 KB)
19.05.2022 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 09.05.2022
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 09.05.2022.PDF (92.54 KB)
18.05.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu při závodech 300 zatáček Gustava Havla Stanovení přechodné úpravy provozu při závodech 300 zatáček Gustava Havla.PDF (340.18 KB)
17.05.2022 Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Lázeňský Mikroregion Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Lázeňský Mikroregion.PDF (2.33 MB)
16.05.2022 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2022 II. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2022 II..DOC (50.5 KB)
10.05.2022 Závěrečný účet za rok 2021 obec Lukavec u Hořic Závěrečný účet za rok 2021 obec Lukavec u Hořic.PDF (139.19 KB)
10.05.2022 Opatření obecné povahy bobr evropsky Opatření obecné povahy bobr evropsky.PDF (259.16 KB)
Veřejná vyhláška.PDF (122.28 KB)
02.05.2022 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (ODCHYLNÝ POSTUP PRO USMRCOVÁNÍ KORMORÁNA VELKÉHO) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (ODCHYLNÝ POSTUP PRO USMRCOVÁNÍ KORMORÁNA VELKÉHO).PDF (3.42 MB)
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (ODCHYLNÝ POSTUP PRO USMRCOVÁNÍ KORMORÁNA VELKÉHO).PDF (3.74 MB)
30.04.2022 Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořicv pondělí 9. května 2022 od 18.00 hodin v budově OÚ
Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic v pondělí 9. května 2022 od 18.00 hodin v budově OÚ.DOC (28.5 KB)
22.04.2022 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021 Obec Lukavec NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021 Obec Lukavec.PDF (118.5 KB)
PŘÍLOHA.PDF (119.24 KB)
ROZVAHA.PDF (108.97 KB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.PDF (104.5 KB)
22.04.2022 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU.PDF (135.75 KB)
28.03.2022 Seznam nemovitostí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových..XLSX (160.77 KB)
22.03.2022 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 11.03.2022, od 18:00 hodin
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 11.03.2022, od 18:00 hodin.DOC (81.5 KB)
11.03.2022 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2022 z 11.3. 2022 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2022 z 11.3. 2022.DOC (49 KB)
09.03.2022 Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2022/2023 Lázně Bělohrad Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2022/2023 Lázně Bělohrad.PPTX (687.28 KB)
08.03.2022 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY BOBR EVROPSKÝ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY BOBR EVROPSKÝ.DOCX (71.22 KB)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOBR EVROPSKÝ.DOC (79 KB)
21.02.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OBECNÉ POVAHY - KORMORÁN VELKÝ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OBECNÉ POVAHY - KORMORÁN VELKÝ.PDF (114.75 KB)
31.01.2022 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - MZe Veřejná vyhláška.PDF (413.27 KB)
Dunaj.PDF (133.71 KB)
Labe.PDF (134.89 KB)
Odra.PDF (133.97 KB)
01.01.2022 Rozpočet obce Lukavec u Hořic pro rok 2022 Rozpočet obce Lukavec u Hořic pro rok 2022.DOC (114 KB)
01.01.2022 Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu.PDF (438.91 KB)
01.01.2022 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě.PDF (135.66 KB)
18.12.2021 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 08.12.2021
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 08.12.2021.DOC (95.5 KB)
16.12.2021 Střednědobý výhled na roky 2023 - 2027 Střednědobý výhled na roky 2023 - 2027.PDF (393.79 KB)
16.12.2021 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU LM 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ROZPOČTU LM 2022.PDF (197.87 KB)
16.12.2021 Schválený rozpočet LM 2022 Schválený rozpočet LM 2022.PDF (218.17 KB)
16.12.2021 Finanční úřad pro Královéhradecký kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“). Finanční úřad pro Královéhradecký kraj zveřejňuje telefonní čísla.PDF (197.29 KB)
13.12.2021 Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Dobeš
Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Dobeš..DOCX (58.91 KB)
10.12.2021 PRODEJ
vyřazeného hasičského vozidla AVIA
PRODEJ vyřazeného hasičského vozidla AVIA.DOCX (95.36 KB)
09.12.2021 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2021 z 9.12. 2021 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2021 z 9.12. 2021.DOC (80.5 KB)
05.12.2021 NÁVRH ROZPOČTU 2022 NÁVRH ROZPOČTU 2022.DOC (114 KB)
09.11.2021 Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2023-2027 - Lázeňský mikroregion Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2023-2027 - Lázeňský mikroregion.PDF (274.8 KB)
09.11.2021 Návrh rozpočtu - Lázeňský mikroregion na rok 2022 Návrh rozpočtu - Lázeňský mikroregion na rok 2022.PDF (433.74 KB)
20.10.2021 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2021 III.
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2021 III. .DOC (79 KB)
07.09.2021 ZŠ Na Habru Hořice otevírá přípravný kroužek pro předškolní děti ZŠ Na Habru Hořice otevírá přípravný kroužek pro předškolní děti.PDF (1.67 MB)
05.09.2021 Pozemky s neprojednaným dědickým řízením Pozemky s neprojednaným dědickým řízením.XLSX (2.66 MB)
23.08.2021 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2021 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.PDF (648.87 KB)
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.PDF (661.13 KB)
10.08.2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.PDF (650.06 KB)
07.07.2021 Lázeňský mikroregion - závěrečný účet za rok 2020 Lázeňský mikroregion - závěrečný účet za rok 2020.PDF (242.39 KB)
Lázeňský mikroregion - závěrečný účet za rok 2020.PDF (3.04 MB)
Lázeňský mikroregion - zveřejnění.PDF (561.63 KB)
30.06.2021 Společnost BIOCONT LABORATORY bude provádět leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná parazitická chalcidka Trichogramma evanescens. Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným. Letecká aplikace biologickým prostředkem Tricholet.PDF (95.35 KB)
29.06.2021 Závěrečný účet za rok 2020 Závěrečný účet 2020.PDF (139.37 KB)
01.06.2021 Pozvánka na zasedání valné hromady Lázeňského mikroregionu Pozvánka na zasedání valné hromady Lázeňského mikroregionu.PDF (177.57 KB)
01.06.2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - Lázeňský mikroregion Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - Lázeňský Mikroregion.PDF (2.78 MB)
19.05.2021 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020.PDF (118.69 KB)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY.PDF (104.78 KB)
ROZVAHA.PDF (108.71 KB)
PŘÍLOHA.PDF (119.43 KB)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU.PDF (136.51 KB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lukavec u Hořic , IČ: 00271781 za rok 2020.PDF (501.11 KB)
15.04.2021 BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021 BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.PDF (123.93 KB)
BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.DOCX (18.15 KB)
31.03.2021 Rozpočtové opatření 2021 II. S Rozpočtové opatření 2021 II. S.PDF (258.95 KB)
05.02.2021 Rozpočtové opatření 2021 I. S Rozpočtové opatření 2021 I. S.PDF (256.07 KB)
04.01.2021 Rozpočtový výhled obce Lukavec u Hořic na roky 2022 – 2025 Rozpočtový výhled obce Lukavec u Hořic na roky 2022 – 2025.PDF (51.98 KB)
14.12.2020 Záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Z á m ě r uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby...DOCX (55.8 KB)
01.12.2020 Návrh rozpočet obce Lukavec u Hořic na rok 2021 Návrh rozpočtu obce Lukavec u Hořic na rok 2021.PDF (66.66 KB)

Kalendář akcí

Aktuality

Poloha obce Lukavec

Obec Lukavec u Hořic se nachází v okrese Jičín, kraj Královéhradecký. Leží asi 4 km severně od města Hořice, 4 km jihovýchodně od města Lázně Bělohrad, 2 km západně od obce Červená Třemešná a necelé 4 km východně od obce Šárovcova Lhota.

Lukavec v číslech
Žije zde 305 obyvatel. K Lukavci patří také na západě osada Černín a na východě osada Dobeš. Protéká jím Lukavecký potok, přítok řeky Javorky, a probíhá tudy silnice II/501

 

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.