Hasiči

Ohlašování větších ohňů a pálení

Každé pálení odpadů nebo větší oheň je nutno předem nahlásit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru.

Důležitá čísla

Ohlašování mimořádných událostí – SDH Lukavec u Hořic

Povodně, spadlé stromy, nebezpečný hmyz (vosy, sršně apod.).