Dotační akce v roce 2019

Projekt

„Lukavec u Hořic – rekonstrukce veřejného osvětlení“

č. 19POVU1-0077

Logo Královehradeckého kraje

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

V roce 2019 proběhla v obci kabelizace elektrosítě a rekonstrukce veřejného osvětlení. Rekonstrukce veřejného osvětlení je spolufinancována z dotace poskytnuté z dotačního fondu Královéhradeckého kraje. Výše poskytnuté dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení je 1.182.000,- Kč.