Jan Bartoš
Jan Bartoš Autor článku

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

 

Koleda zrušena není!

 

Přispět můžete do kasičky v knihovně v týdnu od 18. ledna

a to v úterý, středu a čtvrtek vždy od 15 do 16 hodin.

Jiná možnost je zaslat příspěvek na číslo účtu 66008822/0800, VS 77705007 a to až do 30. dubna 2021.

 

Děkujeme, že pomáháte potřebným.

Tříkrálová sbírka