Jan Bartoš
Jan Bartoš Autor článku

SČÍTACÍ KOMISAŘ – SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Sčítací komisař_Sčítání lidí, domů a bytů_2021