Marie Nosková  a  Dana Víchová
Marie Nosková a Dana Víchová Autor článku

Památníčky se vracejí do šuplíků

Lukavecká výstava památníčků skončila. V tichém světě vzpomínek se památníčky zavřely a už nikomu, kdo je propásl, neprozradí svá tajemství a půvab.

Tak jen několik čísel:

23 zapůjčitelů přineslo 32 ks památníčků. Nejstarší kousek byl z r. 1906, ojedinělý byl 100 let starý památník – zpěvník, další pozoruhodný byl Vojenský památník z let 1938, 1939 z prostředí budování bunkrů a opevnění ČSR.  Ale každý památníček byl něčím zajímavý.

Perličkou bylo, že z jedné rodiny přišly 3 památníčky ze 70. let 20. stol. od sester (a 1 jejich matky), všechny pod jmény Hátlová z Dobše, z druhé rodiny z Lukavce přišly také 3 památníčky sester (čtvrtý chyběl) z 30. let 20. stol., všechny rovněž pod jmény Hátlová (Marie, Anna, Blažena).

Někteří zapůjčitelé svěřili výstavě 2 až 4 památníky. Většinou prezentovaly své knížečky ženy a dívky, ale také 7 mužů.

Výstavu navštívilo 40 dospělých a 12 dětí. Manželé Novotní obdivovali památníky při více než 3 svých návštěvách a vždy přivedli někoho dalšího. Všichni dodržovali hygienické předpisy.

Do losování byli zařazeni nejen návštěvníci výstavy, ale také zapůjčitelé památníků. Pět vylosovaných dospělých získává pamětní hrneček obce Lukavec a čokoládu. Všechny děti získávají velké lízátko a 5 vylosovaných i čokoládu. Výherci budou kontaktováni telefonicky.

Všem, kdo přinesli své památníčky pro potěchu všech návštěvníků, patří veliký dík. Samozřejmě děkujeme všem, kdo se na výstavu přišli podívat, a hlavně těm, kdo napsali slova uznání do Pamětní knihy.