Monika Faltová
Monika Faltová Autor článku

Lukavecký kříž je kulturní památkou

Lukavecký kříž stojící naproti budově Obecního domu, byl zřízen roku 1844 a obnoven v letech 1880 a 1896. V Lukavci stojí památka s motivem kříže, ukřižovaným Ježíšem a reliéfem Panny Marie v současné době více jak 175 let.

Pískovcový kříž je v obci jediným svatostánkem, památkou místního významu, dokladem uměleckořemeslného mistrovství našich předků

V Pamětní knize obce Lukavec 1914 – 1979 je o kříži zapsáno u r. 1896:

„Kříž, který obec Lukavecká postavila ku cti a chvále Spasitele r. 1844 stával původně před čís. 40 vpravo od mostku. R. 1896 byl kříž přispěním dobrodinců, zvláště div. ochotníků opraven a přeložen na nynější místo před školou. Podobně zvonice, která stávala na kopečku před čís. 39 byla jednou větrem zvrácena, postavena na místo u kříže.“

 

V roce 2019 realizovala obec Lukavec u Hořic záměr restaurování křížku pomocí dotace Státního zemědělského intervenčního fondu. Podání žádosti předcházelo vypracování znaleckého posudku ing. Ivankou Holmanovou, odbornou znalkyní z Hořic. Dle zpracovaného posudku byla celková cena křížku vyčíslena na 592.026,-Kč. Památka byla začátkem ledna 2019 zapsána do majetku obce. Dne 4. února 2019 došlo k registraci žádosti o dotaci v programu 129 662 -19 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

 

Opravu památky provedl pan Rudolf Huťa z  Mlázovic. Restaurátorské práce kamenného kříže byly zahájeny 7. června 2019 demontáží plůtku a dne 10. června 2019 rozebráním celé památky s odvozem do restaurátorské dílny v Chotči. Zde došlo postupně k očištění památky, odstranění biologického napadení, konsolidaci, plastické rekonstrukci. Z důvodu optického sjednocení byla provedena barevná retuš nově doplněných chybějících částí. Písmo bylo opraveno a barevně zvýrazněno, některá písmena byla vyzlacena plátkovým zlatem.

Na přelomu září a října byly zaměřeny, vykopány a vybetonovány nové základy pro plůtek a pomník. Očištění kovového plůtku proběhlo pískováním, došlo k nastříkání žárovým zinkem a natření kovářskou barvou.

Opětovné osazení kamenného díla na odizolovaný betonový základ proběhlo dne 23. října 2019. Dílo bylo opatřeno hydrofobní povrchovou úpravou, která bude památku chránit před všemi negativními povětrnostními vlivy. Kompletní předání díla je doloženo předávacím protokolem ze dne 30. října 2019.

 

Celková doba realizace opravy kříže: 7. června 2019 – 30. října 2019.

Skutečně vynaložené výdaje na opravu památky byly 174.900,-Kč.

Celková výše dotace činila 70% způsobilých výdajů, byla vyčíslena částkou 122.430,-Kč.

 

Ministerstvo kultury prohlásilo dne 1.7.2020 kamenný krucifix s oplocením na pozemku p. č. 106/1, k. ú. Lukavec u Hořic za kulturní památku.

 

Kříž po opravě slavnostně vysvětil dne 12. září 2020 duchovní správce římskokatolické farnosti Lázně Bělohrad P. ThLic. Grzegorz Puszkiewicz.

 

 

Monika Faltová

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.