Jan Bartoš
Jan Bartoš Autor článku

SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ KŘÍŽE V DOBŠI

Obecní úřad Lukavec u Hořic Vás srdečně zve na SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ KŘÍŽE V DOBŠI

v sobotu 28. května 2022 ve 14.00 hod.

Program:

  • Vystoupení chrámového sboru z Lázní Bělohrad pod vedením Jaroslava Jirásko
  • Tanec Česká beseda
  • Tvořivé dílny pro děti
  • K poslechu hraje lukavecká kapela
  • Občerstvení zajištěno

Hosté:

  • ThLic. Grzegorz Puszkiewicz – duchovní správce farnosti Lázně Bělohrad
  • Tamara Baudišová – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení památkové péče
  • Viktor Blažek – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Josefov
  • Jana Bouzková – místostarostka města Hořice
  • Rudolf Huťa – kamenosochař

 

Pořadatelé předem děkují za dobrovolné finanční příspěvky na opravu kostela sv. Petra a Pavla na Byšičkách

 

Autor fotografii: Jaroslav Laušman

Svěcení kříže v Dobši – vyhodnocení

V sobotu 28. května 2022 se konalo slavnostní svěcení opraveného kříže v Dobši

Svěcení provedl:
P. ThLic. Grzegorz Puszkiewicz – duchovní správce farnosti Lázně Bělohrad

Svěcení připravil realizační tým ve složení:
Monika Faltová, Marie Nosková, Dáša Šťovíčková, Martin Dítě
Zajištění webové prezentace: Jan Bartoš
Tvorba plakátu: Zdena Zuzana Bednářová

Sponzoři akce:

E-Fyzio Eva Baranová, KMK Lukavec, Z. Z. Bednářová

Kulturní program svěcení kříže:
• Chrámový sbor z Lázní Bělohrad pod vedením Jaroslava Jirásko zazpíval několik písní
• zastupitelka Lukavce Monika Faltová zahájila obřad úvodním slovem a přivítáním hostů
• zdravici pronesli vzácní hosté PaedDr. Tamara Baudišová – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, oddělení památkové péče; PhDr. Viktor Blažek – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Josefov a Bc. Jana Bouzková – místostarostka města Hořice
• báseň „Dobešský kříž“ složenou Marií Noskovou recitovala Monika Faltová
• tvořivé dílničky pro děti vedla Marie Nevěřilová (Nosková) – děti malovaly na břidlicové destičky
• komentář o symbolu kříže přednesla Marie Nosková
• komentář o zápisu kříže v kronice a o restaurování památky přednesla Monika Faltová
• tanec Česká beseda – vystoupení Lukaváků pod vedením Marie Noskové: Monika Faltová, Martin Dítě, Eva Baranová, Marek Drahonínský, Dáša Šťovíčková, Ivo Šťovíček, Blanka Janoušková, Jaroslav Janoušek
• závěrečné slovo patřilo Monice Faltové a Marii Noskové

Dárky pro účastníky obřadu:
• květinové dary pro hosty a vysvěcenému kříži

Co bylo k jídlu a pití:
• miniaturní koláčky upečené paní Dášou Bonaventurovou a Eliškou Filipskou
• bílé víno
• řízečky
• chodský koláč s nápisem

Organizační zajištění:

• doprava a postavení stanů a lavic: Martin Dítě, Monika Faltová, Jaroslav Janoušek, Blanka Janoušková, Eva Baranová, Marek Drahonínský
• obsluha občerstvení: Eva Baranová, Blanka Janoušková, Dáša Šťovíčková
• prapor obce – Jan Nosek ml.
• zajištění fotodokumentace: Jaroslav Laušman, Pavel Jüngling

Svěcení kříže se zúčastnilo celkem:
• 3 hosté
• 11 členů pěveckého sboru
• kolem 80 návštěvníků z řad obyvatel nebo přátel Dobše, Lukavce a okolí

Dobrovolný příspěvek na opravu kostela na Byšičkách:

Celkem bylo vybráno 5.351,- Kč, které byly v sobotu 28. 5. 2022 předány panu faráři Grzegorzi Puskzkiewiczovi.
Všem přispěvatelům ze srdce děkujeme.

Realizační tým děkuje také Obecnímu úřadu Lukavec za zaštítění této akce.

Medializace výstavy a vernisáže:

https://jicinsky.denik.cz/ctenar-reporter/foto-video-vysveceni-krizku-v-dobsi-na-svem-miste-stoji-uz-200-let-20220601.html

• Vysvěcení křížku v Dobši, Jičínský deník dne 1. 6. 2022

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.