Jan Bartoš
Jan Bartoš Autor článku

Informace k odvoz odpadu do sběrného dvora v Hořicích

Dne 28.4.2021 obec Lukavec  a Technické služby Hořice spol. s r.o.  podepsali smlouvu o poskytování služeb. Předmětem této smlouvy je poskytování služby likvidace odpadu, který vzniká v obci Lukavec, Černín, Dobeš.

 

 

Jaký odpad je hrazen obcí?

Plast, železo, sklo, papír, elektrické spotřebiče, velkoobjemový odpad, jedlý olej a tuk, textil.

Elektroodpad: ledničky, televize, počítače, tiskárny, mikrovlnné trouby, zářivky, žárovky

Nebezpečný odpad: barvy, plechovky po barvách a ředidlech, prošlé pesticidy, chemicky znečištěné textilie, kyseliny, zásady, fotochemikálie, technické oleje a mazadla.

 

Jaký odpad obec nehradí a musí si ho hradit občan?

Obec nehradí stavební suť, zeminu, kamení a pneumatiky.

 

Čím je nutné se prokázat ve sběrném dvoře?

Občan obce Lukavec, Černín, Dobeš se musí prokázat planým občanským průkazem s místem bydliště v obcích Lukavec, Černín, Dobeš.

 

Jaký je limit pro č.p.  v obci Lukavec, Dobeš, Černín s trvale hlášeným obyvatelem v dané nemovitosti?

Limit hrazeného odpadu je 100 kg za rok na číslo popisné.

 

Jak mají postupovat majitelé nemovitostí, kteří nemají trvalý pobyt v obci Lukavec, Dobeš a  Černín?

Majitelé nemovitostí v obci Lukavec, Dobeš a Černín se prokáží  volným výpisem z katastru nemovitostí v obci Lukavec, Dobeš a Černín. Tito občané si platí veškerý odpad na svoje náklady.

 

Za Obec Lukavec u Hořic dne 19.5.2021

Mgr. Jan Bartoš – místostarosta

 

Otevírací doba sběrného dvora

 

Letní provoz od 1. 4. do 31.10

 • pondělí: 14:00 – 18:00 hodin
 • úterý: zavřeno
 • středa: 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 hodin
 • čtvrtek: zavřeno
 • pátek: 14:00 – 18:00 hodin
 • sobota: 8:00 – 14:00 hodin

Zimní provoz od 1.11. do 31.3.

 • pondělí: 14:00 – 17:00 hodin
 • úterý: zavřeno
 • středa: 14:00 – 17:00 hodin
 • pátek: zavřeno
 • sobota: 8:00 – 14:00 hodin

 

Adresa Sběrného dvora: Hořice ul. Příčná, ulice mezi Altranem a Olpranem

 

 

mapa sběrný dvůr

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.