Byšičky

BYŠIČKY

Byšičky, autor fotky : Ladislav Válek

Kostel

Lukavec nemá svůj kostel, byl přifařen původně k Byšičkám, ke vsi Byšice. Ta byla připomínána r. 1267, po ní se nazývali vladykové z Byšic – 1360 Jindřich a Vilímek roku 1406 Kunc z Byšic.
Ves v 15. století zanikla, a tak zde stojí kostelík Petra a Pavla na krásném návrší vysokém 335 m n. m. sám uprostřed hřbitůvku, kde Lukavečtí pohřbívají své zemřelé i dnes.
O zániku vsi Byšice panuje několik verzí, ale všechny jsou opředeny tajemstvím. Jedna
verze říká, že vesnička zanikla za husitských válek, když Jan Žižka táhl z Hostinného přes Byšičky na Mlázovice, jiná tvrdí, že vyhořela v době třicetileté války, další praví, že z neúrodné bažinaté lokality, kde se šířily nemoci, se obyvatelé odstěhovali a ves zpustla.
Podoba kostela se vyvíjela od románské přes gotickou přístavbu kněžiště, lodě až po připojení čtyřboké věže r. 1850. Známý byl i byšičský poustevník Augustin Hoření a jeho
dílem byla stará křížová cesta. Kostel není v optimálním stavu, vyžaduje opravy. Střecha byla opravena r. 1980, o osm let později bylo přikročeno k opravě věže, na níž se zdarma podíleli Lukaváci, ale i lidé z dalších obcí okolo této půvabné dominanty. Zásluhu na záchraně kostelíka má tehdejší bělohradský farář, nynější světící biskup královéhradecký Josef Kajnek, který práce organizoval, sháněl finance, materiál a neváhal sám přiložit ruku k dílu. O tento kostel se staral také pan děkan Mokrý a pan vikář Pavel Szumilas, kteří působili v Bělohradě.

U bočního vchodu do kostela je při zdi v zemi křemenitý kámen, v němž jsou až nápadně znatelné dolíky, jakoby vytlačené dlouhým klečením. O tomto kameni vypráví místní pověst, že svatý Petr, patron kostela, se snažil svými modlitbami odvrátit pohromu Byšic za nezřízený a bezbožný život vesničanů, ale marně. Pohromy byl ušetřen jen kostelík a tento kámen.
Na hřbitůvku odpočívá mnoho lukaveckých sousedů, ale také hudební skladatel
a dirigent Karel Moor a spisovatelka Leontýna Mašínová.
Ke kostelíku se údajně vztahuje motiv básně „Svatební košile“ ze známé „Kytice z pověstí národních“ spisovatele Karla Jaromíra Erbena, miletínského rodáka.
V roce 2000 natáčela Česká televize Ostrava v kulisách půvabných Byšiček pohádkový seriál na motivy knihy Evy Hudečkové „O ztracené lásce“.
Režisérem pohádky je Viktor Polesný. Roli v jednom dílu dostala i lukavecká sousedka paní A. Černá.
Na Velký pátek v roce 2002 byla posvěcena obnovená křížová cesta na stráni kolem kostela. Byšička ožívají o pouti, kdy se koná mše, a v poslední době i o svatbách. Kolem Byšiček si může vnímavý turista projít část naučné stezky „Po stopách K. V.
Raise“. Letos byla u kostela instalována dřevěná socha poustevníka Augustýnka od řezbáře Suchardy. V každé roční době můžeme obdivovat krásnou přírodu a kouzelnou atmosféru tohoto místa opakovaných návratů.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.