Jan Bartoš
Jan Bartoš Autor článku

Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého pro obec Lukavec

 

V Lukavci se nacházela u silnice po levé straně směrem na Hořice před domem čp. 70 drobná barokní pískovcová soška sv. Jana Nepomuckého, která byla skryta větvemi stromů. K příležitosti sjezdu rodáků v r. 1999 ji opravil ak. soch. Michal Moravec a zhotovil nový podstavec. Za čtyři roky byla socha zcizena, jen nový sokl dlouhá léta touží po osazení památkou.

V současné době probíhají dokončovací práce obnovy této sochy. Na obnově památky pracuje ak. soch. Michal Moravec, který je tvůrcem ideového návrhu. Realizaci díla schválili dne 29.12.2019 zastupitelé obce. Celková cena díla včetně usazení na stávající podstavec a spojení nerezovým čepem byla vyčíslena v hodnotě 60.000 Kč bez DPH. Termín dokončení sochy byl stanoven do 30.4.2020. S ohledem na současnou situaci ve společnosti byl však termín prodloužen do 31.5.2020. Dílo bude vytvořeno v kameni (pískovec) o výšce 1 metr. Osazení památky na stávající pískovcový sokl proběhne začátkem června. Sochu posvětí v sobotu 27. června 2020 v 16:00 hod. duchovní správce římskokatolické farnosti Lázně Bělohrad P. ThLic. Grzegorz Puszkiewicz.

Obec tak bude již brzy znovu krášlit další pískovcová památka, která místním připomene její existenci v dávných časech, turistům pak odhalí krásu pískovce a zpracování tématu ak. soch. Michalem Moravcem.

 

Ze zápisků Bohuslava Záveského z čp. 27:

O svátku sv. Jana Nepomuckého dne 16. května scházívali se mnozí občané z Baráků s dětmi k jeho soše v zahrádce u Jukličků k večerním modlitbám, které trvaly po 14 večerů, o nichž se, třebaže byly v květnu, sedávalo a hřálo v „salupech“ (pozn.: salup = velký šátek zastarale).

 

Monika Faltová

 

Starý Jan Nepomucký

Obrázek 1 a 2: Původní socha sv. Jana Nepomuckého

Jan Nepomuk socha

Rozpracované dílo sochy sv. Jana Nepomuckého (fotografie ze dne 27.05.2020)

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.