Praktické informace občanům a návštěvníkům
obce Lukavec u Hořic a jejích částí Černín a DobešOhlašování větších ohňů a pálení
Každé pálení odpadů nebo větší oheň je nutno předem nahlásit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru.
Středisko Telefonní číslo
Operační středisko HZS Hradec Králové: 950 530 100
Hasičský záchranný sbor Hořice: 950 510 386
SDH Lukavec u Hořic - starosta: 605 931 562
SDH Lukavec u Hořic - velitel jednotky: 605 740 425

Ohlašování mimořádných událostí - SDH Lukavec u Hořic
Povodně, spadlé stromy, nebezpečný hmyz (vosy, sršně apod.).
Oprávněná osoba Telefonní číslo
Starosta SDH Jiří Knap: 605 931 562
Velitel jednotky SDH Richard Duchoň: 605 740 425Tříděný odpad - rozmístění kontejnerů
Místo Druh a počet kontejnerů
Lukavec, u obchodu: 2x plasty, 1x sklo, 1x papír
Lukavec, u horní autobusové zastávky: 1x plasty
Lukavec, u dolního transformátoru
(odbočka k Dobši):
1x plasty
Dobeš, u hasičárny: 1x plasty, 1x sklo

Komunální odpad - svozy
Termíny svozů odpadu v roce 2017
Termíny svozů odpadu v roce 2018

Komunální odpad - ceny pro rok 2017
Ceny zůstávají stejné jako v letech 2016 a 2015
Typ Cena / poplatek
52 svozů 2.000,- Kč
42 svozů 1.700,- Kč
26 svozů 1.250,- Kč
12 svozů 750,- Kč
Pytel ASA 70,- Kč
Nemovitost, kam nezajíždí
svozové vozidlo ASA
250,- Kč/osoba/rok (v této ceně jsou 3 pytle ASA)
Rekreační objekt 500,- Kč / nemovitost / rok (v této ceně je 5 pytlů ASA)Ceny pitné vody pro rok 2017 - Lukavec
Složka Cena / poplatek
Poplatek za přípojku 300,-Kč / rok
Cena vody 30,-Kč / m3

Ceny pitné vody pro rok 2017 - Dobeš
Složka Cena / poplatek
Cena vody 25,-Kč / m3

Rozbory vody
Protokol č. 5164 - Dobeš, vodojem za úpravou
Protokol č. 5166 - Lukavec, RD č.p. 10
Protokol č. 5169 - Dobeš, vodojem surová
Rozbor vody č.15VR037  17.03.2015 - posudek radon - vodovod Dobeš
Rozbor vody č.1074/15   17.03.2015 - vodovod Dobeš
Rozbor vody č.1029/15   17.03.2015 - vodovod Lukavec
Rozbor vody č.3965/14   21.10.2014 - vodovod Lukavec
Rozbor vody č.2126/14   17.06.2014 - vodovod Dobeš
Rozbor vody č.1989/14   27.05.2014 - vodovod Lukavec
Rozbor vody č.3316/13   17.09.2013 - vodovod Lukavec
Rozbor vody č.3315/13   17.09.2013 - vodovod Dobeš
Rozbor vody č.565/13   19.02.2013 - vodovod Lukavec
Rozbor vody č.566/13   19.02.2013 - vodovod Dobeš
Rozbor vody č.3675/12   26.10.2012 - vodovod Lukavec
Rozbor vody č.2401/12   23.07.2012 - vodovod Lukavec
Rozbor vody - Radon   07.07.2012 - vodovod Lukavec
Rozbory 2012
Rozbory 2011
Rozbory-Lukavec


Knihovna je otevřena každé úterý od 15:30 do 17:00 v budově bývalé školy.
Web: www.knihovnalukavec.webk.czNa obecním úřadě jsou k vyzvednutí známky pro psy. Cena 12,- Kč.a) V hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách
b) Bezhotovostně:
Číslo účtu obce Lukavec 10626541 / 0100
Variabilní symbol úhrady číslo popisné doplněné o kód části obce
Kód části obce Černín 333
Kód části obce Dobeš 222
Kód části obce Lukavec 111
Do poznámek můžete uvést důvod platby např. odpady 2001 Novák, Černín č. 123
Vaši platbu budeme identifikovat například takto
23111 = číslo 23 v Lukavci
124111 = číslo 124 v Lukavci
4222 = číslo 4 v Dobši
4333 = číslo 4 v Černíně
Do poznámek můžete uvést důvod platby např. odpady 2001 Novák, Černín č. 123Webová aplikace, která umožňuje prohlížení map v katastrálním území obce Lukavec u Hořic a částí Černín a Dobeš.

Adresa: http://gp1.cleerio.cz/lukavec-u-horic/
Přihlašovací jméno: obcan@lukavec.eu
Přihlašovací heslo: obcanlukavce